J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01C - Beta-Lactam Antibacterials, Penicillins » J01CR - Combinations Of Penicillins, Incl. Beta-Lactamase Inhibitors » J01CR02 - Amoxicillin And Enzyme Inhibitor

amoxicilline + clavulaanzuur

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Bestandsdelen: 
amoxicilline
clavulaanzuur
Merknaam: 
Augmentin

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 500/125mg 3 dd amoxicilline / clavulaanzuur
iv tot max. 2000/200mg 6 dd amoxicilline / clavulaanzuur

12 - 18 jaar

pomin. 500/125mg 3 dd amoxicilline / clavulaanzuur
iv tot max. 2000/200mg 6 dd amoxicilline / clavulaanzuur

4 weken - 12 jaar

po tot max. 3000/750mg/24u in 3 doses amoxicilline / clavulaanzuur
iv tot max. 6000/600mg/24u in 6 doses amoxicilline / clavulaanzuur

Standaard doseringen

4 weken - 12 jaar

LadenDosering
po-20/5 mg/kg/24u in 3 doses amoxicilline / clavulaanzuur}
iv-100/10 mg/kg/24u in 4 doses amoxicilline / clavulaanzuur}

Opmerkingen: meningitis: 150/15 mg/kg/24u iv in 6 doses/24 uur.

1 - 4 weken

< 2000 g

LadenDosering
iv-75/7.5 mg/kg/24u in 3 doses amoxicilline / clavulaanzuur}

≥ 2000 g

LadenDosering
iv-100/10 mg/kg/24u in 4 doses amoxicilline / clavulaanzuur}

< 1 weken

< 2000 g

LadenDosering
iv-50/5 mg/kg/24u in 2 doses amoxicilline / clavulaanzuur}

≥ 2000 g

LadenDosering
iv-75/7.5 mg/kg/24u in 3 doses amoxicilline / clavulaanzuur}

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30geef amoxicilline in de standaarddosering passend bij de indicatie en geef clavulaanzuur elke 12 uur
< 10een algemeen advies wordt niet gegeven

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 30geef amoxicilline in de standaarddosering passend bij de indicatie en geef clavulaanzuur elke 12 uur
< 10een algemeen advies wordt niet gegeven

1 maanden - 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5012 uur
< 1024 uur

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
10 - 5012 uur
< 1024 uur
Renale eliminatie: 
amoxicilline 60-70%, clavulaanzuur 23-48%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

Hemo dialysis: 
per os: max. 500/125 mg po elke 24 uur en na dialyse. IV: max. begindosis 1000/200 mg iv, gevolgd door 500/100 mg iv elke 24 uur en 500/100 mg iv na dialyse.

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.