J - Antiinfectives For Systemic Use » J01 - Antibacterials For Systemic Use » J01M - Quinolone Antibacterials » J01MA - Fluoroquinolones » J01MA12 - Levofloxacin

levofloxacine

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antibacterial
Merknaam: 
Tavanic

Grenswaarden

≥ 18 jaar

pomin. 250mg 1 dd tot max. 500mg 2 dd levofloxacine
ivmin. 250mg 1 dd tot max. 500mg 2 dd levofloxacine

1 maanden - 18 jaar

pomin. 10mg/kg/24u in 2 doses per 24u tot max. 20mg/kg/24u in 2 doses levofloxacine
po tot max. 1g/24u in 2 doses levofloxacine
ivmin. 10mg/kg/24u in 2 doses per 24u tot max. 20mg/kg/24u in 2 doses levofloxacine
iv tot max. 1g/24u in 2 doses levofloxacine

Nierfunctie

≥ 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 5050%
10 - 3025%

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 5050%
10 - 3025%

1 maanden - 18 jaar

iv

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
50 - 8024 uur
10 - 5050%24 uur
< 1025%24 uur
Renale eliminatie: 
93%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Interacties

Interaction with (ATC):Interaction with:Expected effect:
aluminium- en magnesiumzouten bevattende antacida
vermindering absorptie levofloxacine
ijzerzouten
vermindering absorptie levofloxacine
R03DA04 - Theophylline
verhoging plasmaconcentratie theofylline

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.