J - Antiinfectives For Systemic Use » J05 - Antivirals For Systemic Use » J05A - Direct Acting Antivirals » J05AF - Nucleoside And Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors » J05AF10 - Entecavir

entecavir

Administratie categorie: 
Vrij
Medicine group: 
antiviral
Merknaam: 
Baraclude

Grenswaarden

1 - 4 weken

pomin. 0.5mg 1 dd tot max. 1mg 1 dd entecavir

Nierfunctie

≥ 18 jaar

po

GFRDoserings-aanpassingToedienings-intervalOpmerkingen
30 - 5050% van de standaarddosering
10 - 3030% van de standaarddosering
< 10nucleoside-naïeve patiënten 0.05 mg 1 dd po of 0.5 mg 1 keer per 5-7 dagen. lamivudine-refractaire patiënten 0.5 mg 1x per 3 da
Renale eliminatie: 
75%
Dosering: 
afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie- vervangende therapie:

CAPD: 
Hemo dialysis: 
HDF (high flux): 
CAV/VVHD: 

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.