D - Dermatologicals » D01 - Antifungals For Dermatological Use » D01A - Antifungals For Topical Use » D01AC - Imidazole And Triazole Derivatives » D01AC08 - Ketoconazole

ketoconazol

Administratie categorie: 
Vrij
Merknaam: 
Nizoral creme

Nierfunctie

Renale eliminatie: 
nvt
Dosering: 
onafhankelijk van nierfunctie

Interacties

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Zwangerschap#TOC_Middelen_bij6
http://www.lareb.nl//Teratologie/Naslagwerk-GZB/GZB---Borstvoeding#TOC_Middelen_bij16


Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.