osteomyelitis acuta - Salmonella spp.

Adviezen

≥ 18 jaar

ciprofloxacine iv 400mg 2dd 6 weken
of
ciprofloxacine po 750mg 2dd 6 weken

Na 2-3 wk switch naar po

amoxicilline iv 1000mg 6dd 6 weken
of
amoxicilline iv 2000mg 6dd 6 weken

Na 2-3 wk switch naar po

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: