cellulitis

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline po 500mg 4dd 10 tot 14 dagen
of
flucloxacilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen

Alle vormen van cellulitis, die niet voldoen aan de criteria voor klassieke erysipelas 

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
claritromycine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen
of
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen
of
clindamycine iv 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Bij een recidiverende cellulitis hebben we te maken met een patiënt met regelmatig optredende S. aureus-infectie. In dit geval kan worden overwogen om een eventueel aanwezig S. aureus dragerschap te behandelen, bijv. met mupirocine neuszalf maar dat is veel meer gericht op recidiverende furunculose dan op een recidiverende cellulitis. Daarnaast moeten aanwezige risicofactoren zo veel mogelijk worden gereduceerd.

Bij een ernstige cellulitis flucloxacillline iv 1000mg 6dd

Bron

Type: 
Lokaal beleid (upload lokaal bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Multidisciplinaire Richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2013.
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: