diabetische voet

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline po 500mg 4dd 10 tot 14 dagen

Oppervlakkig ulcus (met infectie)

clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen
+
ciprofloxacine po 750mg 2dd 10 tot 14 dagen

Diep ulcus met infectie

flucloxacilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen
+
ceftazidim iv 2000mg 3dd 10 tot 14 dagen

Diep ulcus met infectie

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 3dd

Ernstige systemische verschijnselen (aanpassen aan kweek)

clindamycine iv 600mg 3dd
+
ceftazidim iv 2000mg 3dd

Ernstige systemische verschijnselen (aanpassen aan kweek)

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Oppervlakkig ulcus (met infectie)

Opmerkingen

Indeling volgens CBO consensus

Duur behandeling afhankelijk van klinische respons en kweekuitslagen

Dosering ceftazidim evt. verlagen o.b.v. MIC

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: