erysipelas

Adviezen

≥ 18 jaar

feneticilline po 500mg 4dd 10 tot 14 dagen
of
benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 10 tot 14 dagen

Klassieke presentatie

benzathinebenzylpenicilline intramusculair 1.2milj. IU 1 per 3 weken minimaal 6 maanden
of
feneticilline po 500mg 1dd minimaal 6 maanden

Secundaire profylaxe bij frequente recidieven: ≥ 2 recidieven per jaar

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
claritromycine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen
of
clindamycine po 600mg 3dd 10 tot 14 dagen
of
clindamycine iv 600mg 3dd 10 tot 14 dagen

Opmerkingen

Bij recidiverende erysipelas wordt in overleg met de patiënt gekozen voor profylactische dan wel tijdige zelfbehandeling (on demand). Bij allergie voor penicilline wordt in dit geval gekozen voor clindamycine.

 

De producent van Penidural heeft besloten om de productie daarvan stop te zetten. Dat betekent dat Penidural (zeer binnenkort) niet meer leverbaar zal zijn.

Het is de vraag of de productie weer opgestart gaat worden.

Patiënten, die momenteel in aanmerking komen voor Penidural profylaxe, zullen moeten kiezen voor een andere vorm van profylaxe (feneticilline of amoxicilline per os 500 mg 1dd) of voor tijdige zelfbehandeling (zie ook hierboven bij recidiverende erysipelas).

Bron

Type: 
Lokaal beleid (upload lokaal bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Multidisciplinaire Richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2013.
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: