herpes simplex, mucocutaan

Adviezen

≥ 18 jaar

aciclovir topical dd

Niet ernstig

valaciclovir po 500mg 2dd 5 dagen

Ernstig

aciclovir iv 5mg/kg 3dd
of
valaciclovir po 500mg 2dd

Immuungecompromitteerd/ernstig; behandelen tot genezing

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: