otitis externa maligna

Adviezen

≥ 18 jaar

ciprofloxacine po 750mg 2dd 4 tot 6 weken

Milde gevallen

ceftazidim iv 2000mg 3dd 2 weken

Switch naar ciprofloxacine po zodra mogelijk

ceftazidim iv 2000mg 3dd 2 weken
+
tobramycine iv 1dd maximaal 7 dagen

Switch naar ciprofloxacine po zodra mogelijk

Opmerkingen

Totale behandelduur 4-6wk

Ceftazidim dosering evt. verlagen obv MIC

Tobramycine totdat  resistentiepatroon bekend is

Ciproflaxicine alleen indien bewezen gevoelig

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: