bronchitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Geen antibiotische therapie

amoxicilline po 750mg 3dd 7 dagen
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

Opmerkingen

Alleen antibiotische behandeling bij verminderde weerstand of comorbiditeit. Bronchitis bij exacerbatie COPD: zie apart hoofdstuk

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: