influenza

Adviezen

≥ 18 jaar

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen
zanamivir inhalatie 5mg 2dd 5 dagen

Opmerkingen

Start binnen 48 h na symptomen. Bij immuungecompromitterden, interstitiële pneumonie of seundaire bacteriële pneumonie start ook na 48 h nog zinvol.

Indien orale toediening/inhalatie niet mogelijk is, is een i.v. formulering van zanamivir op aanvraag beschikbaar. 

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: