parotitis

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 1000mg 4dd 7 tot 14 dagen
of
flucloxacilline po 500mg 4dd 7 tot 14 dagen
amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 7 tot 14 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine iv 600mg 3dd 7 tot 14 dagen
of
clindamycine po 600mg 3dd 7 tot 14 dagen

Opmerkingen

In combinatie met verbetering speekselafvloed

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: