hersenabces - S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

flucloxacilline iv 2000mg 6dd minimaal 6 weken

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij niet IgE-gemedieerde penicilline allergie
cefazoline iv dd minimaal 6 weken

Opmerkingen

Indien rifampicine erbij wordt gegeven: 600mg 2dd per os

Indien wordt gekozen voor cefazoline: dan de maximale dagdosering van 6 g/dag geven.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: