comm-acq pneumonie - onbek verw - matig ernstig

Adviezen

12 maanden - 18 jaar

≥ 18 jaar

amoxicilline iv 1000mg 4dd 5 dagen

Bij aspiratie

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd
+
ceftazidim iv 1000mg 3dd

Bij aangetoonde kolonisatie van de luchtwegen met Pseudomonas spp

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Bij recent verblijf in land met hoge prevalentie penicilline-resistente S. pneumoniae

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 dagen
of
moxifloxacine iv 400mg 1dd 5 dagen

Opmerkingen

Als een patiënt één of meer van de volgende risicofactoren heeft moet de initiële therapie ook Legionella dekken:
1. Recent bezoek aan het buitenland
2. tijdens een Legionella epidemie
3. Onvoldoende verbetering na ≥ 48 uur behandeling met een beta-lactam antibioticum: behandel als ernstige CAP

Bij (matig) ernstige pneumonie én bij risicofactoren op een Legionella infectie altijd urine insturen voor een Legionella antigeen test.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: