comm-acq pneumonie - pneumokok

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline po 750mg 3dd 5 dagen
of
feneticilline po 500mg 4dd 5 dagen

oraal

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 5 dagen
of
amoxicilline iv 1000mg 4dd 5 dagen

intraveneus

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
claritromycine po 500mg 2dd 7 dagen
of
azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen
of
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 7 dagen

oraal

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 dagen
of
moxifloxacine iv 400mg 1dd 5 dagen

intraveneus

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: