comm-acq pneumonie - Q-koorts

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
doxycycline po 200mg 1dd 14 dagen

21 dagen bij immuungecompromitteerden

2e keus
moxifloxacine po 400mg 1dd 14 dagen
3e keus
ciprofloxacine po 750mg 2dd 14 dagen
of
levofloxacine po 750mg 1dd 14 dagen
of
claritromycine po 500mg 2dd 14 dagen

Opmerkingen

Voor de behandeling van zwangeren en van chronische infecties, waaronder endocarditis, dient men gynaecoloog, arts-microbioloog en/of internist-infectioloog te raadplegen.

Q-koorts is een meldingsplichtige ziekte groep C

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
LCI richtlijn Q-koorts
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Aangifteplichtige ziekten
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Publication: 
Notermans D, Schneeberger P, Horrevorts A, Mouton JW. Q-koorts: toelichting behandeling. LabInf@ct 15-06-2009.
Frontpage: 
Type: 
PubMed ID (link naar PubMed publicatie)
Link - SWAB: 
off
Publication: 
Schneeberger P, Groot CAR. Diagnostiek en behandeling van Q-koorts. Ned Tijdschr Med Microbiologie 2008;16:20-25.
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: