sepsis - Pseudomonas

Adviezen

≥ 18 jaar

ceftazidim iv 2000mg 3dd 10 tot 14 dagen
+

tobramycine totdat resistentie bekend is 

Opmerkingen

Bij gebleken gevoeligheid wordt combinatietherapie niet aanbevolen, tenzij hoge bacteriële load, zoals bijv. niet-gedraineerde abcessen.

Dosering ceftazidim is afhankelijk van de MIC waarde van de Pseudomonas.

Bij een MIC van 2 mg/l. of lager volstaat een dosering van 3dd1000 mg

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: