gastroenteritis - Giardia lamblia

Adviezen

≥ 18 jaar

metronidazol po 2000mg 1dd 3 dagen
albendazol po 400mg 1dd 5 dagen

Bij onvoldoende effect en recidief

≥ 18 jaar

Indicaties: Bestaande zwangerschap
paromomycine po 500mg 3dd 7 dagen

12 maanden - 18 jaar

metronidazol po 10mg/kg 3dd 7 dagen
albendazol po 400mg 1dd 5 dagen

Bij onvoldoende effect en recidief.

<2 jaar: 200 mg 1 dd

Opmerkingen

Symptoomloos dragerschap komt veel voor en behoeft geen behandeling.

Paromomycine is in Nederland niet geregistreerd maar is een zogeheten "ZFW-middel". Een artsen verklaring kan nodig zijn.

Albendazol is geregistreerd voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij kinderen tussen 1 en 6 jaar is albendazol wereldwijd uitvoering gebruikt en kan overwogen worden.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2016
Frontpage: 
Type: 
Lokaal beleid (upload lokaal bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie.
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: