mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 6dd 2 tot 6 weken
+
aminoglycoside iv 1dd 3 tot 14 dagen

Na perforatie tr. digestivus

flucloxacilline iv 1000mg 6dd 2 tot 6 weken
+
aminoglycoside iv 1dd 3 tot 5 dagen

Postoperatief na sternotomie

Opmerkingen

Op geleide van kweek wordt therapie aangepast

Indien er voorheen al langer breedspectrum antibiotica werden toegepast overwegen om ook evt gisten te behandelen.

Dan  caspofungin toevoegen.

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: