candida orofaryngeaal

Adviezen

≥ 18 jaar

miconazole po 5ml 4dd 7 dagen
fluconazol po 100mg 1dd 2 weken

Bij (ernstig) immuungecompromiteerde patiënt

itraconazol po 200mg 1dd 2 weken

Bij (ernstig) immuungecompromiteerde patiënt; tweede keus

fluconazol po 100mg 1dd

Bij frequente recidieven: intermitterend fluconazol bij klachten.

fluconazol po 200mg 1pw
of
fluconazol po 200mg 3pw

Bij frequente recidieven eventueel onderhoudstherapie overwegen

Bij recidief of falen: op geleide van kweek en resistentiebepaling

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: