plastische chirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar

dermatochirurgie: in principe geen profylaxe

schone ingrepen: in principe geen profylaxe

cefazoline iv eenmalig

bij schoon-besmette procedures, mammacarcinoom-procedures en schone ingrepen met implantatie van prothesen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine iv 600mg eenmalig
of
vancomycine iv 1000mg eenmalig

bij schoon-besmette procedures, mammacarcinoom-procedures en schone ingrepen met implantatie van prothesen

Opmerkingen

Dosering van cefazoline

- bij een operatieduur < 4 uur: eenmalig 2g cefazoline iv. (bij een BMI > 40: eenmalig 3g iv.)

- bij een operatieduur > 4 uur of bij een bloedverlies > 1500 ml.: na 4 uur cefazoline 2g iv. herhalen (bij een BMI > 40: 3g iv. herhalen)

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Richtlijn Infectiepreventie maatregelen bij dermatochirurgische ingrepen. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie, 2017
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: