urologische ingrepen

Adviezen

≥ 18 jaar

cystoscopie en urodynamisch onderzoek: geen profylaxe

extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL): geen profylaxe

ciprofloxacine iv 400mg eenmalig

transurethrale resectie blaastumor: bij grote of meerdere tumoren en necrotische tumoren

ciprofloxacine iv 400mg eenmalig
of
ciprofloxacine po 500mg eenmalig

ureterorenoscopie, percutane nefrolithotripsie

ciprofloxacine iv 400mg eenmalig
of
ciprofloxacine po 500mg eenmalig

prostaatbiopt

ciprofloxacine iv 400mg eenmalig

TURP

open/laparoscopische ingrepen zonder opening van de urinewegen (incl. nefrectomie): geen profylaxe

cefuroxim iv 1500mg eenmalig

open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen, en bij inbrengen prothesen (penis, sfincter, testis)

cefuroxim iv 1500mg eenmalig
+
metronidazol iv 500mg eenmalig

open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen en gebruik darmweefsel

Opmerkingen

Bij door middel van kweek aangetoonde urineweginfectie moet deze eerst worden behandeld.

Bij kolonisatie met een micro-organisme dat resistent is voor bovengenoemde middelen moet worden overlegd met een deskundige.

Waar in de adviezen hierboven cefuroxim iv. wordt genoemd, kan ceftriaxon 2g iv. eenmalig worden gegeven.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: