bijtwonden

Adviezen

≥ 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 500/125mg 3dd 5 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 5 dagen

12 maanden - 18 jaar

amoxicilline + clavulaanzuur po 10/2.5mg/kg 3dd 5 dagen

12 maanden - 8 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 25mg/kg/24u in 3doses 5 dagen

8 - 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd 5 dagen

Opmerkingen

Antibioticumprofylaxe is geïndiceerd bij:

- mensen- of kattenbeet;
- bijtwonden aan hand/pols, been/voet, genitaliën of gelaat;
- diepe prikbeten en kneusbijtwonden;

- patiënten uit risicogroepen: 

  • Verhoogd risico op gecompliceerd beloop door een verminderde afweer: onder andere onbehandelde hiv-infectie, transplantatie (orgaan/stamcel/beenmerg) in verleden, (hematologische) maligniteit, asplenie, multipele sclerose, medicatie (immunosuppressiva, (soms tot een jaar na gebruik van) cytostatica).
  • Verhoogd risico op endocarditis: voorgeschiedenis van endocarditis, hartklepprothesen of aangeboren hartklepafwijkingen (zie NHG-Behandelrichtlijn Endocarditisprofylaxe).
  • Verhoogd risico op infectie van een gewrichtsprothese: een gewichtsprothese < 2 jaar oud, een gewrichtsprothese > 2 jaar in combinatie met een voorgeschiedenis van een geïnfecteerde prothese, reumatische gewrichtsaandoening of hemofilie.

Geef tetanusprofylaxe bij dierenbeten én als de patiënt niet of onvolledig is gevaccineerd tegen tetanus of als er sprake is van een verminderde afweer: onder andere onbehandelde hiv-infectie, transplantatie (orgaan/stamcel/beenmerg) in verleden, (hematologische) maligniteit, asplenie, multipele sclerose, medicatie (immunosuppressiva, (soms tot een jaar na gebruik van) cytostatica).

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
NHG-Behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden, 2017
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: