cysticercose

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
albendazol po 400mg 2dd 10 dagen

Indien medicamenteuze behandeling

2e keus
praziquantel po 25mg/kg 2dd 10 dagen

12 maanden - 18 jaar

1e keus
albendazol po 7.5mg/kg 2dd 10 dagen

Indien medicamenteuze behandeling

2e keus
praziquantel po 25mg/kg 2dd 10 dagen

Opmerkingen

Asymptomatische, verkalkte, of inactieve cysten niet behandelen

Oculaire, intracerebrale en spinale vormen bij voorkeur chirurgisch behandelen.

Neurocysticercose: de volgende overwegingen zijn consensus aanbevelingen. Bij intracerebrale massawerking: neurochirurgische ingreep. 

Bij therapeutische behandeling neurocysticercose, start corticosteroïden 1 dag voor antihelminthica:
o 1e keuze: dexamethason po 2dd 0,05 mg/kg, 5 dagen. Dexamethason verlaagt praziquantel spiegels met 50%. Toch is ervaring dat dosisaanpassing van praziquantel niet noodzakelijk is.
o 2e keuze: prednisolon po 2dd 30 mg, 10 dagen, kinderen 1dd 0.5 mg/kg, 5 dagen po, bouw dosering corticosteroїden na 5 dagen af op geleide van klinisch beeld.
 
Behandeling afhankelijk van aantal, locatie en vitaliteit van de cysten. Indien ≥ 3 cysten indicatie combinatie therapie albendazol en praziquantel.
 
Therapie eventueel combineren met anti-epilepticum zoals carbamazepine of fenytoïne. Fenytoine verlaagt praziquantel spiegels aanzienlijk, waardoor carbamazepine de voorkeur verdient.
 
Behandelingsduur in gepubliceerde studies varieert van 7-28 dagen. De optimale behandelingsduur is niet bekend.

 

Albendazol tijdens zwangerschap alleen op strikte indicatie gebruiken. Bij dieren is albendazol in
therapeutische doseringen schadelijk gebleken. Veiligheid praziquantel tijdens zwangerschap nog onduidelijk.

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2016.
Frontpage: 
Type: 
Lokaal beleid (upload lokaal bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Therapierichtlijn Parasitaire infecties 2016. Ned. Vereniging voor Parasitologie
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: