malaria tertiana (P. vivax/ovale)

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
chloroquine po 10mg/kg 1dd 2 dagen
gevolgd door
chloroquine po 5mg/kg eenmalig

Cave: chloroquine resistente P.vivax ZO-Azie

1e keus alternatief
mefloquine po 10mg/kg eenmalig

≥ 18 jaar

Contra-Indicaties: Anemie door deficiëntie van glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G-6-PD), Bestaande zwangerschap
primaquine po 30mg 1dd 14 dagen

Nabehandeling

12 maanden - 18 jaar

1e keus
chloroquine po 10mg/kg 1dd 2 dagen
gevolgd door
chloroquine po 5mg/kg eenmalig

Cave: chloroquine resistente P.vivax ZO-Azie

1e keus alternatief
mefloquine po 10mg/kg eenmalig

12 maanden - 18 jaar

Contra-Indicaties: Anemie door deficiëntie van glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G-6-PD)
primaquine po 0.5mg/kg 1dd 14 dagen

Nabehandeling

Opmerkingen

Mefloquine: Contraïndicaties: kinderen < 3 mnd en/of < 5 kg, psychiatrische stoornissen en convulsies in de familie-anamnese. Gelijktijdig gebruik met kinine, kinidine en chloroquine kan electrocardiografische afwijkingen veroorzaken en kans op convulsies verhogen (mefloquine toedienen 12 uur na staken van kininetherapie); gelijktijdig gebruik met diverse anti-epileptica (o.a. fenobarbital, fenytoïne) kan convulsies veroorzaken.

Nabehandeling P. vivax en ovale met primaquine ZO-Azie: 21 dagen

Nabehandeling mer primaquine niet tijdens zwangerschap en lactatie

Meldingsplichtige ziekte groep C

Bron

Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013
Frontpage: 
Type: 
Andere richtlijn (link naar externe pagina of bestand)
Link - SWAB: 
off
Description: 
Aangifteplichtige ziekten
Frontpage: 

Bron

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: