Profylaxe m.b.v. SOD bij beademde patiënten

Opmerkingen

Ter voorkóming van vooral lage luchtweginfecties bij beademde patiënten (Ventilator Associated Pneumonia) wordt de mond van een beademde patiënt 4x/dag door middel van een wattenstaaf of vinger ingesmeerd met een zogenaamde SOD-pasta. Het belangrijkste doel is preventie van een beademings gerelateerde pneumonie door gram negatieve staven.

De samenstelling van deze Orobase mondpasta is als volgt: Amfotericine-B 20 mg/ml, colistinesulfaat 20 mg/ml en tobramycine 20 mg/ml.

De effectiviteit van deze profylaxe wordt gecontroleerd door middel van het 2x/week afnemen van sputumkweken.

Als de patiënt een tracheacanule heeft, wordt deze pasta ook enkele keren per dag aangebracht rondom deze canule.

Bron

Link - SWAB: 
off
Frontpage: