sepsis, bij neutropenie

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus

Community-acquired en nosocomiale sepsis bij neutropenie (<0.5 neutrofiele granulocyten)

2e keus alternatief
meropenem iv 1000mg 3dd

Bij niet ernstige penicilline-allergie (vaak een rash).

Als patiënt bekend is met een ESBL-producerende bacterie.

Als patiënt bekend is met een relevante bacterie die ongevoelig is voor piperacilline/tazobactam en gevoelig voor meropenem.

Opmerkingen

Het toevoegen van glycopeptiden (vancomycine/teicoplanin) wordt aanbevolen bij ernstige sepsis en risicofactoren voor de aanwezigheid van penicilline resistente streptococci, zoals penicilline profylaxe.

Breed spectrum antibiotica kunnen vaak gestopt worden na 72 uur bij klinisch stabiele patiënten met persisterende febriele neutropenie, indien er geen klinisch of microbiologisch bewijs voor infectie is.

In deze patiënten moet orale profylaxe gericht op Gram-negatieve microorganismen gecontinueerd worden zolang de neutropenie duurt.

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: