cholangitis DZ

Adviezen

≥ 18 jaar

community-acquired cholangitis

+

community-acquired cholangitis

+

nosocomiale sepsis en cholangitis

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie
ceftriaxon iv 2000mg 1dd
+
metronidazol iv 500mg 3dd

bij niet-IgE gemedieerde penicilline-allergie

Opmerkingen

voorkeursregime afhankelijk van locale resistentiedata

na adequate drainage van de galwegen: behandelduur maximaal 3 dagen

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: