Arthritis, septisch - gewrichtsprothese Staph. aureus

Adviezen

≥ 18 jaar

1e keus
flucloxacilline iv 1000mg 6dd 14 dagen
+
rifampicine po 600mg 2dd 2 weken

Rifampicine vanaf dag 4 na starten flucloxacilline

ciprofloxacine po 750mg 2dd 10 weken
+
rifampicine po 600mg 2dd 10 weken

Starten na de hierboven genoemde therapie

1e keus alternatief
cefazoline iv 1000mg 4dd 14 dagen
+
rifampicine po 600mg 2dd 2 weken

Bij niet IgE gemedieerde allergie voor penicillines cefazoline i.p.v. flucloxaxilline.

Rifampicine vanaf dag 4 na starten cefazoline.

Opmerkingen

Voorlopige richtlijn, opgesteld door de vakgroepen medische microbiologie en orthopedie van het Deventer Ziekenhuis.

Deze voorlopige richtlijn is gebaseerd op een aantal artikelen waarin is aangetoond, dat bij 3 maanden orale behandeling met ciprofloxacin en rifampicine na eerst iv. behandeling met flucloxacilline de kans op behoud van de prothese vrij groot is.

Dit geldt vooral voor infecties die binnen 3-6 maanden na implantatie van de prothese optreden.

Rifampicine wordt 4 dagen na het starten van flucloxacilline toegevoegd: de rationale hiervan is dat de kans op resistentievorming tegen rifampicine minder groot is wanneer de hoeveelheid stafylokokken door spoeling en/of antibiotica al sterk is verminderd.

 

Na 14 dagen flucloxacilline iv. overgaan op de combinatie cipfloxacin + rifampicine per os. In totaal 3 maanden antibiotica geven lijkt doorgaans voldoende.

 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: