pyelonefritis

Adviezen

≥ 18 jaar

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 10 tot 14 dagen
amoxicilline iv 1000mg 4dd 10 tot 14 dagen
+

Niet bij penicilline allergie

ciprofloxacine po 500mg 2dd 10 tot 14 dagen

Alleen indien anafylaxie voor β-lactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven

Opmerkingen

Langdurig behandelen met gentamicine wordt afgeraden.

Ciprofloxacine alleen indien anafylaxie voor β-lactam antibiotica bestaat of als de gehele therapie oraal wordt gegeven, mits het lokale resistentiepercentage < 10% is. Als dit percentage > 10% is: start met een eenmalige gift aminoglycoside of langwerkend cefalosporine totdat de resistentiedata bekend zijn.

Patiënten gekoloniseerd met een ESBL: therapie op geleide resistentiepatroon

Behandelduur:
- Vrouwen met ongecompliceerde pyelonefritis die met ciprofloxacine behandeld worden: 7 dagen
- Alle andere gecompliceerde UWI bij vrouwen: 10-14 dagen
- Alle gecompliceerde uwi bij mannen: 14 dagen

Bron

Type: 
SWAB richtlijn (link naar richtlijnen van swab.nl)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: