ulcererende stomatitis

Adviezen

≥ 18 jaar

benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd 10 dagen
metronidazol po 500mg 3dd 10 dagen

≥ 18 jaar

Indicaties: Betalactam allergie
clindamycine po 600mg 3dd 10 dagen

Bron

Type: 
SWAB (voorpagina link)
Link - SWAB: 
off
Frontpage: 

Antimicrobiële Middelen

De volgende antimicrobiële middelen zijn in deze adviezen gebruikt: